Δικαστικές προσφυγές ετοιμάζουν οι ένστολοι – Θα διεκδικήσουν 13ο και 14ο μισθό

Τον δρόμο των δικαστικών προσφυγών ετοιμάζονται να πάρουν και οι ένστολοι, διεκδικώντας δικαστικά αναδρομικά επιδόματα εορτών και αδείας ύψους 2.500 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό, μπαίνουν πλέον στον χορό των διεκδικήσεων του 13ου και του 14ου μισθού.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών έχει ήδη ενημερώσει τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τη διαδικασία καθώς και για τα σχετικά έγγραφα που θα πρέπει να καταθέσουν έως τις 30 Νοεμβρίου.

Ο νομικός σύμβουλος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Στρατιωτικών ενημέρωσε τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων για τα εξής:

-Η σχετική διεκδίκηση αφορά τα μειωμένα επιδόματα εορτών και αδείας, δηλαδή τα επιδόματα στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί πριν από τον Ν. 4093/2012 (ήτοι 500 ευρώ επίδομα Χριστουγέννων και από 250 ευρώ για επίδομα Πάσχα και αδείας). Η διαμόρφωση των επιδομάτων σε αυτό το ύψος είχε κριθεί συνταγματική για τους δημοσίους υπαλλήλους με την 668/2012 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας.

-Η παραγραφή των πάσης φύσεως μισθολογικών αξιώσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου έχει κριθεί «ακριβόχρονα» διετής. Αυτό σημαίνει ότι τυχόν αξίωση για επιδόματα εορτών και αδείας, ασκηθείσα για πρώτη φορά εντός του 2018, μπορεί να καταλάβει, με ρεαλιστικές πιθανότητες ευδοκίμησης, διάστημα από το τέλος του 2016 και μετά. Πρόκειται επομένως για διεκδίκηση συνολικού ύψους 2.500 ευρώ για κάθε στέλεχος (δώρο Χριστουγέννων 2016 και δώρα και επίδομα αδείας για τα έτη 2017 και 2018).

– Τα  στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που επιθυμούν να κατοχυρώσουν σχετικές αξιώσεις τους μπορούν να απευθυνθούν στο δικηγορικό γραφείο με το οποίο συνεργάζεται η Ομοσπονδία και το οποίο θα πρέπει να εξουσιοδοτήσουν από κοινού ή ο καθένας ξεχωριστά για να διεκδικήσουν δικαστικώς τα επιδόματα εορτών και αδείας για το διάστημα 1η Ιανουαρίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2018. Για να συμμετέχουν στη διαδικασία οι ένστολοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τα στοιχεία τους, την εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής, καθώς και να προσκομίσουν μια μισθοδοτική κατάσταση οποιουδήποτε πρόσφατου μήνα.

Τα σχετικά έγγραφα πρέπει να έχουν περιέλθει στο δικηγορικό γραφείο το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2018 (για όσους ενδιαφέρονται για άσκηση αγωγής εντός του τρέχοντος έτους). Πάντως ο δρόμος για τη διεκδίκηση των δώρων των εν ενεργεία αλλά και των συνταξιούχων αναμένεται να είναι μακρύς, καθώς οι περισσότερες υπηρεσίες ασκούν το δικαίωμα έφεσης μεταθέτοντας για αργότερα το πρόβλημα της καταβολής των αναδρομικών.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s